Så funkar det

Digidigs nätverk ger dig stöd i ditt tillgänglighetsarbete. I Digidig får du dela erfarenheter med andra i samma bransch som har liknande utmaningar.

Genom att delta i ett nätverk får både du som individ och din organisation stöd i det dagliga arbetet med tillgänglighet.
Du breddar ditt kontaktnät och håller dig uppdaterad om det senaste inom tillgänglighetsområdet.

Våra ledord är inspiration, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling!

Medlemsförmåner hos Digidig

Som medlem i nätverket kan du bland annat delta på

  • nätverksträffar
  • utbildningar
  • frågestunder.

Att i ett nätverk kunna bolla utmaningar, delge varandra goda exempel och få en massa ny kunskap och inspiration är just nu oerhört värdefullt för oss, säger Anneli Sjödin ifrån Västerås stad.

Vi formar innehållet tillsammans

Nätverken träffas regelbundet, både digitalt och fysiska träffar och arbetar med aktuella frågor om tillgänglighet.

Våra erfarna experter delar med sig av sin kunskap och vi formar innehållet i nätverken tillsammans.

Här får du en chans att lyfta aktuella frågeställningar och vad din organisation behöver stöttning med. Vi lyfter in kunskap som kommer från forskning, användarinvolvering, projekt vi deltar i, standardisering, lagkrav och mycket mer.

Du som är med får tillgång till det material som arbetas fram och det går att ta del av i efterhand när det passar dig.